Автор: Юлій Швець

Процес інформатизації суспільства – це один з найбільш значущих глобальних процесів сучасності. Жодна зі сфер сучасного життя не залишається поза впливом інформаційних технологій. Інформаційне суспільство продукує велику кількість різноманітної інформації, яка надходить до людини з джерел різного ступеня надійності. Тому пошук, критична оцінка, структурування, робота з інформацією – це стратегічне знання, яким повинна володіти кожна людина для орієнтації в інформаційному просторі і створенні свого власного уявлення про оточуючий світ.
А все почалося з того, що на початку вісімдесятих років століття, яке минуло, двоє американських студентів у власному гаражі зібрали прототип першого персонального комп’ютера. Комп’ютер з громіздкої конструкції перетворився на маленьку металеву коробку з монітором та клавіатурою, яку можна було розмістити на власному столі. Ця подія вивела електронну обчислювальну техніку на якісно новий рівень – вона стала доступною більшості пересічних користувачів.
Інша подія, яка сприяла поширенню інформаційних технологій, це поява мережі Інтернету. Вона помітно спрощує наше життя: не встаючи зі стільця, ми можемо знайти будь-яку книгу в електронній бібліотеці, скачати новий фільм та аудіо-альбом улюбленої групи, прочитати електронну версію свіжого номера газети або журналу. І ось тепер все більшу популярність набирає дистанційне навчання.
Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, створеного на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.
До переваг дистанційного навчання відносять доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:
• заохочення контактів між учнями і вчителем;
• розвиток співробітництва учнів;
• використання активних засобів навчання;
• швидкий зворотний зв’язок;
• ефективне використання часу;
• незалежність від місця знаходження як учня, так і вчителя;
• висока мотивація;
• врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
Дистанційні форми навчання мають вирішувати специфічні завдання, що відносять до розвитку творчої складової освіти, а саме:
• посилення активної ролі учня у процесі самоосвіти;
• різке збільшення об’ємів доступних освітніх матеріалів;
• відкриття нових можливостей спілкування з професіоналами; отримання консультацій незалежно від місця перебування та інше.
Класичний приватний університет приділяє велику увагу застосуванню сучасних дистанційних технологій у підготовці фахівців, підвищенні якості навчання. Безпосередньо цим займається Інститут інтерактивних технологій в освіті.
Вже впродовж майже восьми років існує освітній Інтернет-портал Класичного приватного університету. В межах порталу на базі сучасної системи управління навчанням Moodle створено сайт «Віртуальна аудиторія КПУ». За допомогою цього сайту студенти КПУ в будь-який час, маючи доступ до мережі Інтернет, можуть опрацювати необхідний навчальний матеріал, виконати індивідуальне завдання самостійної роботи і результат її відправити викладачу на перевірку, пройти тестування, отримати консультацію викладача, переглянути отримані оцінки.
Дистанційна освіта є дуже зручною формою навчання для студентів з особливими потребами. Саме для студентів-інвалідів особливо важливі такі характеристики: навчання за місцем проживання, гнучкий графік навчального процесу, контакти з викладачем, що здійснюються за допомогою телекомунікацій, що дає змогу повністю відмовитись від приїзду до навчального закладу. Тим вирішується проблема щодо соціального благополуччя категорії людей, які потребують особливої уваги та піклування. І в цьому напряму роботи Класичний приватний університет є вірним принципу системності в підходах.
За дистанційними технологіями в Класичному приватному університеті навчаються студенти, які мешкають у Запоріжжі, Керчі, Кривому Розі, Бердянську, Олександрії, інших містах та селищах Запорізької області й України в цілому.
Навчання в Класичному приватному університеті за дистанційною формою можливе на всіх освітніх рівнях: від молодшого спеціаліста до бакалавра, спеціаліста, магістра, при отриманні другої вищої освіти.

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.