ВІХИ ЖИТТЯ

 • 12 березня 1863 р. – У Петербурзі в родині професора економіки народився Володимир Іванович Вернадський. Предок Вернадського з боку батька воював на боці Богдана Хмельницького проти поляків у визвольній війні 1648-1654 рр., а його нащадки пізніше оселилися в Чернігові, потім у Києві. Дід вченого служив лікарем у війську Суворова й брав участь у швейцарському поході. Батько майбутнього вченого, Іван Васильович, спочатку викладав у Києві, потім перебрався до Петербургу, де й народився Володимир. Мати, Анна Петрівна Констатинович, походила з роду українських шляхтичів.
 • 1868 р. – Родина Вернадських переїжджає до Харкова.
 • 1873 р. – Володимир вступає до першого класу Харківської класичної гімназії.
 • 1876 р. – Переїзд родини Вернадських до Петербурга, Володимир продовжує навчання в Першій Петербурзькій гімназії.
 • 1881-1885 рр. – Навчання на фізико-математичному факультеті Петербурзького університету, серед викладачів професори Д.І. Менделєєв, О.М. Бутлеров, І.М. Сєченов, науковий керівник – В.В. Докучаєв.
 • 1884 р. – Участь у експедиції під керівництвом В.В. Докучаєва з метою дослід-ження приволзь- ких земель нав-коло Нижнього Новгороду.
 • 1885 р. – Після закінчення університету В.І. Вернадсь-кий залишений для здобуття звання професора.
 • 1882 р. – В.І. Вернадський разом з друзями створює гурток «Братство Пріютино», метою якого було народне просвітництво і розповсюдження ліберальних ідей.
 • 1886 р. –  Одруження з Наталією Єгорівною Старицькою.
 • 1885 р. – Призначення хранителем Мінералогічного кабінету Петербурзького університету; обрання дійсним членом Петербурзького товариства дослідників природи.
 • 1887 р. – Народження сина Георгія.
 • 1887-1889 рр. – Відрядження за кордон для продовження навчання; обрання дійсним членом Вільного економічного товариства.
 • 1889 р. – Переїзд на роботу до Москви; обрання членом-кореспондентом Британської асоціації наук; членом Французького мінералогічного товариства.
 • 1890 р. – Обрання приват-доцентом Московського університету.
 • 1891 р. – Участь у експедиції В.В. Докучаєва в Полтавську губернію, захист магістерської дисертації, призначення завідувачем кафедри мінералогії Московського університету; обрання членом товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському університеті, членом Московського товариства сільського господарства.
 • 1892-1911 рр. – В.І. Вернадський працює завідувачем Мінералогічного кабінету Московського університету. У цей період він обирається членом мінералогічного товариства (Петербург), членом товариства дослідних наук при Харківському університеті. Впроваджує вперше в Росії до навчальної програми систематичні екскурсії з мінералогії, видає курс «Лекції з кристалографії», а також захищає в Петербурзькому університеті докторську дисертацію і обирається професором Вищих жіночих курсів. Обирається ад’юнктом (1906 р.) та екстраординарним академіком (1908 р.) Російської академії наук.
В.І. Вернадський створює теорію будови силікатів (1899 р.), досліджує сопки Криму і Тамані.

 • 1898 р. – Народження доньки Ніни.
 • 1903 р. – В.І. Вернадський обирається членом наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, яке діє у Львові.
 • 1911 р. – Обрання членом Російського географічного товариства, почесним членом Московського товариства дослідників природи, членом товариства діячів періодичної преси й літератури.
 • 1890-1911 рр. – Розробка генетичної мінералогії, встановлення зв’язків між формою кристалізації мінералу, його хімічним складом, генезисом і умовами утворення. Формулювання основних ідей і проблем геохімії та проведення перших систематичних досліджень закономірностей будови і складу атмосфери, гідросфери, літосфери. З 1907 р. – проведення геологічних досліджень радіоактивних елементів, при цьому започатковано радіогеологію як науку. В 1908 р. В.І. Вернадський домагається створення Радієвої комісії, а в 1912 р. –  радіохімічної лабораторії.
Продовження читайте в журналі

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.